Suomeksi
Pressmeddelande

Människors liv och hälsa återigen på spel

Tehy och Super har återkallat den strejk som skulle börja onsdagen den 20 april och har samtidigt meddelat att de börjar bereda massuppsägningar. KT anser att organisationernas agerande är helt oansvarigt.

– Tehy och Super har vägrat anvisa tillräcklig personal för skyddsarbete. Genom sina åtgärder har de visat likgiltighet för medborgarnas liv och hälsa och drivit samhället till detta nödläge där människor måste skyddas genom lagstiftning, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen.

För tillfället söks en lösning på arbetskonflikten inom kommunsektorn genom ett exceptionellt förfarande, under ledning av en riksförlikningsnämnd som tillsatts enligt lagen om medling i arbetstvister. Löntagarorganisationerna förkastade riksförlikningsmannens förlikningsförslag i slutet av mars.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT hade varit berett att godkänna förlikningsförslaget. Efter att förslaget förkastades föreslog riksförlikningsmannen att en förlikningsnämnd skulle tillsättas. 

– Den kommunala personalen förtjänar högre löner, men kravet på 3,6 procents extra lönepåslag under fem år utöver den allmänna förhöjningslinjen är enormt. Samhället och skattebetalarna har inte råd med detta, säger Jalonen.

KT har under hela arbetskonflikten varit berett att söka en lösning på olika sätt.

– KT har sammanställt öppna innehållsfrågor för förlikningsnämnden. Två huvudavtalsorganisationer svarade på KT:s utredningsbegäran.  Beskrivande är att Tehy och Super trots uppmaning inte svarade alls, säger Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef vid KT.