Suomeksi
Nyhet

Ansökan om statsunderstöd för covid-19-kostnader i den offentliga social- och hälsovården har börjat

Social- och hälsovårdsministeriet har för kommunerna och sjukvårdsdistrikten öppnat ansökan om statsunderstöd för ersättning av de kostnader som förorsakats av covid-19. Ansökan ska lämnas in senast 12.11.2021 kl. 16.15.

Ansökan om understöd gäller kostnaderna för testning, spårning, vaccination och vård under tiden 1.1–30.8.2021 (4–9 §) samt andra direkta kostnader (10 §).

I fråga om vårddagar i specialiserad sjukvård och intensivvård som produceras av samkommunerna för sjukvårdsdistrikten gäller ansökan endast vårdkostnader som uppkommit 1.4–30.8.2021. 

Den andra ansökningsomgången ordnas i början av 2022. Information om detta ges senare. 

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar ett webbinarium om ansökan om understöd för de sökande 28.10 kl. 12.30–14. Länken till webbinariet finns från och med vecka 43 på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.