Suomeksi
Nyhet

Sote rf:s stridsåtgärder har upphört i sjukvårdsdistrikten

Det förbud mot övertidsarbete och byte av arbetsskift som Tehys och Supers förhandlingsorganisation Sote rf verkställt i nio sjukvårdsdistrikt har upphört. Avainta och Sote rf har nått ett förhandlingsresultat inom sina avtalsområden.

Pöydällä stetoskooppi ja kynä.

Genom påtryckningarna på sjukvårdsdistrikten strävade Sote rf efter att påverka förhandlingarna inom Avainta-avtalsområdet, där man förhandlar om kollektivavtal för kommunägda bolag inom social- och hälsovården. Arbetsfred slöts redan i maj genom tvååriga kollektivavtal för den kommunala sektorn.

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen anser att Sote rf:s stridsåtgärder mot de kommunala arbetsgivarna bryter ner avtalskulturen i kommunsektorn och försämrar Sote rf:s trovärdighet som förhandlingspart.

–Verksamheten är särskilt oacceptabel eftersom arbetsfred just hade nåtts inom kommunsektorn efter långa och svåra förhandlingar. Kommunarbetsgivarna kan i dagens läge inte längre vara säkra på om kollektivavtalen verkligen innebär arbetsfred, säger arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.