Suomeksi
Nyhet

Medlingen i kommunsektorn fortsätter efter påsk

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna sammanträdde senast tisdagen den 7 april. Medlingen håller paus över påsk, riksförlikningsmannen har sammankallat parterna nästa gång den 14 april.

Etäpalaveriyhteydet on viritetty neuvotteluhuoneeseen. Kuva: Adrien Olichon / Unsplash.

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna bad i slutet av mars riksförlikningsmannen kalla parterna till medling när avtalen i kommunsektorn löpte ut och förhandlingarna inte hade framskridit på ett tillfredsställande sätt.

KT och huvudavtalsorganisationerna har sammanträtt tre gånger under ledning av riksförlikningsman Vuokko Piekkala: första gången den 1 april och därefter den 4 och 7 april. Medlingen har till stor del skötts på distans på grund av coronaepidemin.

Vid förhandlingarna har man behandlat bland annat parternas synpunkter på avtals- och förhandlingsförfarandet i kommunsektorn samt det underteckningsprotokoll som avtalen bygger på. Det har också förts en diskussion om kostnadsramarna för avtalen och om konkurrenskraftstimmarnas öde. Dessutom har riksförlikningsmannen gett parterna olika uppgifter.

Medlingen inom kommunsektorn fortsätter nästa gång efter påsk den 14 april kl. 14. Parterna har dock fått uppgifter av riksförlikningsmannen för behandling under påsken.

I medlingen deltar KT samt de huvudavtalsorganisationer som företräder de anställda i kommunsektorn: Offentliga sektorns union JAU, Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.