Suomeksi
Nyhet

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna svarar på förlikningsförslaget på torsdag

Riksförlikningsmannen gav måndag 27.4.2020 ett förlikningsförslag för de kommunala avtalsförhandlingarna. Förhandlingarna för respektive avtalssektor fortsätter intensivt utgående från förslaget.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala har bett KT och huvudavtalsorganisationerna att senast torsdag 30.4 kl. 12 meddela om de godkänner förslaget. 

KT:s delegation samlas för att behandla förlikningsförslaget och förhandlingsresultaten på torsdag kl. 10.00. Också organisationernas beslutande organ sammanträder på torsdag förmiddag.

Parterna kan antingen godkänna eller förkasta riksförlikningsmannens förslag. Förslagets innehåll offentliggörs inte förrän svaren ges till riksförlikningsmannen.

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna bad om en frivillig förlikning i slutet av mars och förlikningen har fortsatt under hela april. De egentliga förhandlingarna om de kommunala kollektivavtalen började redan i januari. På grund av kommunernas dåliga ekonomiska situation och coronaepidemin har förhandlingarna förts under mycket svåra förhållanden.

I förlikningen deltar KT samt de huvudavtalsorganisationer som företräder den kommunala personalen: Offentliga sektorns union JAU, Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.