Suomeksi
Nyhet

Riksförlikningsmannens förslag kan läsas på webben

Förlikningsförslaget för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt huvudavtalet förkastades 30.4.2020. Förslaget har nu publicerats på riksförlikningsmannens webbplats.

Valtakunnansovittelijan antama ratkaisuesitys printattuna.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala lade fram sitt förlikningsförslag för de kommunala avtalsförhandlingarna 27.4 och bad KT och huvudavtalsorganisationerna att meddela sina svar senast torsdag 30.4 kl. 12. Förslaget kunde antingen godkännas eller förkastas som sådant.

Löneförhöjningarna i förslaget motsvarade den allmänna linje som uppstått tidigare under denna förhandlingsrunda. Avtalsperioden hade varit 23 månader lång.

Förlikningsförslaget omfattade bland annat 

  • ett eget avtal för social- och hälsovårdspersonalen
  • ett underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) med lönejusteringar och andra bestämmelser 
  • slopande av timmarna enligt konkurrenskraftsavtalet och ersättande arrangemang i stället.

I förslaget ingick också ett separat kollektivavtal om betalning av ett engångsarvode i anknytning till coronaepidemin, främst till personalen på sjukvårdsdistriktens intensivvårdsavdelningar.

Offentliga sektorns union JAU och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade JUKO godkände förslaget, men vårdarfacken Tehys och SuPers förhandlingsorganisation Sote rf förkastade det. 

KT hade i enlighet med KT:s delegations riktlinjer godkänt riksförlikningsmannens förslag, men bara om alla kommunala huvudavtalsorganisationer hade godkänt det.

Mer på webben