Suomeksi
Nyhet

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna fortsätter förlikningen

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna fortsätter förlikningen torsdagen den 16 april kl. 16 under ledning av riksförlikningsmannen. KT:s mål är att nå en lösning före utgången av april.

I slutet av mars bad Kommunsektorns förhandlingsparter riksförlikningsmannen att kalla parterna till förlikningen när avtalen i kommunsektorn löpte ut och förhandlingarna inte hade framskridit.

KT och huvudavtalsorganisationerna sammanträdde första gången hos riksförlikningsman Vuokko Piekkala den 1 april. Det senaste sammanträdet hölls tisdagen den 14 april. Förlikningen sköts till stor del på distans på grund av coronaepidemin. Mycket arbete återstår, men partnerna har redan kommit överens om flera sammanträden i april. 

Vid förlikningen har man behandlat bland annat parternas synpunkter på avtals- och förhandlingsförfarandet i kommunsektorn samt det underteckningsprotokoll som avtalen bygger på. Även de extra timmarna från konkurrenskraftsavtalet och kostnadsramarna för avtalen har varit föremål för förhandlingar.  

I förlikningen deltar KT samt de huvudavtalsorganisationer som företräder den kommunala personalen: Offentliga sektorns union JAU, Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.