Suomeksi
Pressmeddelande

Förhandlingarna inom kommunsektorn överförs till riksförlikningsmannen

De kommunala kollektivavtalen går ut den sista mars. KT Kommunarbetsgivarna har strävat efter att få till stånd ett förhandlingsresultat om nya avtal innan de tidigare avtalen har löpt ut. Samförstånd har inte nåtts med organisationerna.

För att lösa situationen har KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna tillsammans beslutat be riksförlikningsmannen kalla parterna till medling.

Den kommunala ekonomin klarar inte av alltför höga krav

Förhandlingarna har försvårats särskilt av de krav från organisationernas sida som överskrider den allmänna linjen. Kraven är mycket hårda när man vet att den kommunala ekonomin var mycket svag redan innan coronaepidemin, som medfört extra utgifter samtidigt som skatteinkomsterna minskat. Alltför stora och splittrande krav hotar de livsviktiga kommunala tjänsterna. KT har också varit berett att utveckla det kommunala avtals- och förhandlingssystemet.

Många försök har gjorts för att få fram en lösning

Förhandlingsparterna inom kommunsektorn har sedan januari fört intensiva förhandlingar om nya kollektivavtal. KT och huvudavtalsorganisationerna har förhandlat så gott som dagligen.

KT har sökt en lösning på många sätt. KT har varit redo för avtalsperioder av olika omfattning för att man ska kunna trygga arbetsfreden inom kommunsektorn och koncentrera resurserna på att bekämpa epidemin och dess följder.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT