Suomeksi
Pressmeddelande

Kommunsektorns avtalsförhandlingar har avbrutits

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för kommunsektorn har avbrutits. KT Kommunarbetsgivarna har förväntat sig återhållsamhet och ansvarskänsla av samtliga parter inom kommunsektorn i avtalsförhandlingarna som redan på förhand bedömdes bli svåra.

Det är i alla kommunala arbetsgivares intresse att bevara arbetsfreden i exceptionella förhållanden.  För att uppnå detta har KT Kommunarbetsgivarna lagt fram ett bud för de kommunala organisationerna om ett ettårigt förenklat avtal som garanterar en höjning på 1,3 procent. Budet motsvarar det första årets förhöjning enligt den så kallade allmänna linje som hittills avtalats på arbetsmarknaden.

Genom en snabb lösning för kommunsektorn skulle kommunerna och samkommunerna och deras personal få arbetsro och kunna fokusera på att klara av den exceptionella situationen.

KT är också som aldrig tidigare berett att inom en lång övergångsperiod gå in för ett separat avtal för de anställda inom social- och hälsovårdssektorn. Avsikten är att detta ska knytas till den riksomfattande vårdreformen.

Vårdarorganisationerna vill nu utnyttja den allvarliga sjukdomssituationen och under dess täckmantel få en permanent löneförhöjning på över tio procent. Det här skulle direkt kosta kommunernas skattebetalare över 700 miljoner euro om året. Om det utvidgas till hela kommunsektorn skulle priset uppgå till rentav 1,7 miljarder euro per år.

− Man bör inte göra arbetsmarknadspolitik av epidemin. Alla bör bära sitt ansvar för att förhindra de olägenheter som undantagsförhållandena medför. Ett förnuftigt avtal som beaktar det allvarliga läget skulle stödja detta, säger KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Finlands BNP förutspås minska i år med 4–5 procent. Kommunernas skatteinkomster kommer att sjunka drastiskt samtidigt som kostnaderna ökar på grund av coronaepidemin.

− Kommunerna står nu inför en ännu allvarligare ekonomisk kris än tidigare, säger KT:s delegationsordförande Kirsi-Marja Lievonen.

KT värderar vårdpersonalens och den övriga kommunala personalens krävande arbete högt i alla lägen och i synnerhet nu i dessa undantagsförhållanden.

Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen, KT:s delegationsordförande, tfn  040 570 5593
Markku Jalonen, KT:s arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT