Suomeksi
Nyhet

Coronakrisen utmanar tillförlitligheten i det finansiella systemet – Kommunernas finansiering är inte hotad

Coronaviruset har snabbt vänt upp och ner på vårt dagliga liv. Kommunfinans har förberett sig på att säkerställa finansieringens kontinuitet under alla omständigheter.

Euro

Även om det viktigaste är att begränsa de mänskliga konsekvenserna av epidemin kommer också de ekonomiska konsekvenserna att vara svåra, säger Kommunfinans verkställande direktör Esa Kallio om konsekvenserna av coronakrisen.

Det råder nervositet på finansmarknaden. Också Kommunfinans kunder har ställt frågor om finansieringsläget. Kommunfinans betonar dock att bolaget kan täcka kundernas finansieringsbehov i fråga om både långfristig och kortfristig finansiering.

Den allmänna likviditeten på den internationella kapitalmarknaden är för närvarande ansträngd. Kommunfinans har dock kunnat fortsätta med sina internationella upplåningsarrangemang också under undantagsförhållandena.

Vid utgången av 2019 räckte Kommunfinans totala likviditet till för att täcka en oavbruten affärsverksamhet i nästan 14 månader även utan ny upplåning.

Kommunfinans inrättades för 30 år sedan i en situation där den dåvarande banksektorn inte kunde erbjuda kommunala kunder finansiering. Man ville säkerställa tillgången till finansiering med en egen finansiär som specialiserat sig på kommunsektorn.

Mer på webben