Suomeksi
Pressmeddelande
KT:s utredning:

Social- och hälsovårdspersonalen håller sig kvar inom branschen

KT Kommunarbetsgivarna har gjort en analys, baserad på omfattande statistiska uppgifter, i vilken det framgår att en sektorbaserad granskning av hur många av dem som avlagt en examen inom social- och hälsovård som faktiskt arbetar med uppgifter som motsvarar utbildningen i sig inte ger en tillförlitlig bild av den verkliga arbetskraftssituationen inom branschen.

Sote-alan henkilöstö pysyy hyvin alalla kuntasektorilla. Hoitajista alle prosentti on vaihtanut alaa ja sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneista pari prosenttia. Ikonit: Flaticon.com

Statistikcentralens statistikmaterial Sysselsättningsstatistik 2016, Lönestrukturstatistik 2017 och Lönerna inom kommunsektorn 2018 visar att av alla dem som har en examen inom social- och hälsovård arbetar endast omkring sju procent inom någon annan sektor. När man utöver sektorn också beaktar den anställdas yrkesklass (yrkesbeteckning) framgår det att det endast är omkring fem procent av vårdarna som arbetar med annat.

Inom kommunsektorn är andelarna ännu betydligt mindre. Bland dem som avlagt en examen inom social- och hälsovård är vi nere vid endast 1–2 procent och för vårdarnas del rentav under en procent. Andelen personer som bytt bransch motsvarar sedvanligt branschbyte.

Inom hela social- och hälsovården talar vi om ett antal på endast drygt 7 000–10 000 vårdare. När det gäller alla utbildade är antalet 21 000–27 000 arbetstagare beroende på valet av statistikmaterial. Inom kommunsektorn är motsvarande siffror 800–1 400 och 2 500–4 5000 arbetstagare.

– Allt tal om ”svängdörrar” och kris då det gäller arbetskraften inom social- och hälsovårdssektorn har överdrivits grovt i intressebevakningssyfte. Åtminstone inom kommunsektorn finns det i praktiken inget sådant, säger Mika Juutinen, utredningschef vid KT.

Omsättningen inom social- och hälsovården är låg

Social- och hälsovårdspersonalen håller sig väl kvar inom den egna branschens arbetsuppgifter. Dragningskraften och kvarhållningskraften inom kommunsektorn är mycket goda exempelvis bland vårdare.

Om man ser närmare på utvecklingen av antalet anställda inom kommunsektorn under åren 2003–2018 och vilka av dem som avlagt sjukskötarexamen och motsvarande examina, märker man att antalet sådana personer har ökat med omkring 10 000 (28,7 %). I motsvarande mån har antalet personer med närvårdarexamen och motsvarande examina ökat med omkring 18 000 (43,9 %).

– Även om social- och hälsovårdspersonalen håller sig väl kvar inom den egna branschen, måste man i vilket fall som helst öka volymen på utbildningen av social- och hälsovårdspersonal bland annat på grund av besluten i regeringsprogrammet, framhäver arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Enligt arbetslivs- och arbetshälsoundersökningar upplevs arbetsengagemang oftare inom den offentliga sektorn än inom den privata. Allra mest engagerande upplevs arbetet inom undervisningssektorn och social- och hälsovårdssektorn.

Dessutom ansåg 95 procent av de kommunalt anställda inom social- och hälsovården år 2018 att arbetet var viktigt och meningsfullt. Omkring fyra femtedelar av dem bedömde att deras fysiska eller psykiska arbetsförmåga var god eller utmärkt.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT