Suomeksi
Pressmeddelande

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas turné Ääni työlle samlade hundratals debattörer kring valfrågorna

EK:s, KT:s, FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma turné inför riksdagsvalet Ääni työlle (en röst åt arbetet) avslutades tisdagen den 2 april i Tammerfors med en debatt om arbetslöshet och sysselsättningsmetoder. Ett stort antal av Birkalands riksdagskandidater och övrig publik hade slutit upp.

Työmarkkinajärjestöjen Ääni työlle -vaalikiertue päättyi Tampereelle. Kuva: Susanna Lyly.

Turnén Ääni työlle inleddes i Helsingfors den 22 januari. Debatter ordnades på totalt elva orter runt om i landet. En publik på sammanlagt över sjuhundra deltog i tillställningarna. Därtill streamades flera av debatterna via webben för en ännu talrikare publik. Turnén Ääni työlle uppmärksammades också av medierna runt om i landet, såväl på det nationella planet som på landskapsnivå.

Syftet med turnén var att samla i synnerhet riksdagskandidater för debatter om teman som berör arbetslivet. Arbetsmarknadsorganisationernas egna aktiva personer, aktörer och påverkare samt andra människor med intresse för politik var också inbjudna.

Varje tillställning hade sitt tema; bland annat debatterades jämställdhet, urbanisering, hållbar utveckling, invandring, social trygghet och familjeledighet. Vid varje debatt togs också andra aktuella och lokalt intressanta frågor upp.

I panelerna deltog samtliga direktörer för centralorganisationerna: EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies, KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, FFC:s ordförande Jarkko Eloranta, Akavas ordförande Sture Fjäder och STTK:s ordförande Antti Palola. Från de olika organisationerna deltog också ett antal sakkunniga inom olika branscher i turnén. De flesta av panelernas konferencierer var representanter för områdets massmedier.

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT