Suomeksi
Nyhet

Arbetstagarna har goda möjligheter att påverka sitt arbete

Det är viktigt med tanke på välbefinnandet att kunna påverka sitt arbete. Enligt Arbetslivsbarometerns preliminära uppgifter anser arbetstagarna att deras möjligheter att påverka arbetet har förbättrats.

Työporukka kehittämispalaverissa

Barometern år 2018 visar att  arbetstagarnas möjligheter att påverka har ökat med alla mått mätt jämfört med året innan. Arbetstagarna anser sig kunna påverka arbetstakten, arbetsuppgifterna, arbetsfördelningen och platsen där man arbetar.

Goda möjligheter att utveckla arbetet

Arbetstagarnas möjligheter att delta i utvecklingen av verksamheten på arbetsplatsen har konstant blivit bättre. Siffrorna år 2018 slår nya rekord – rentav 55 procent ansåg att de har goda möjligheter att påverka utvecklingen. De högre tjänstemännen ansåg sina möjligheter vara bättre än de lägre tjänstemännen.

En klart stigande trend kan ses i utvecklingen av de kommunanställdas verksamhet de senaste fem åren. I den offentliga sektorn är det något vanligare med utveckling av processer och verksamhet är i den privata.

Kompetensen utvecklas allt mer mångsidigt

Det är ganska vanligt att kompetensutvecklingen sker på jobbet. Allt fler arbetstagare upplever att de lär sig i sitt arbete. År 2018 upplevde cirka fyra av fem att de lärde sig nya saker hela tiden på jobbet och att man på arbetsplatsen målmedvetet främjat utvecklingen av yrkesskickligheten och kompetensen.

I barometern år 2018 utreddes mer utförligt än tidigare arbetstagarnas möjligheter att förkovra sig i sitt yrke. Av dem som under året deltagit i någon form av avlönad utbildning frågades också vilka färdigheter utbildningen gällde.

Enligt barometern har kompetensutvecklingen i arbetet blivit mångsidigare och den sker ofta självständigt och medan man arbetar.

Av dem som besvarade enkäten hade 57 procent deltagit i utbildning som arbetsgivaren erbjudit. De flesta hade studerat sådant som gällde den egna sektorn eller det egna yrket (87 %). Ungefär hälften hade studerat växelverkan och samarbetsförmåga (56 %) eller arbetshälsa och säkerhet i arbetet (47 %). Sammanlagt hade 59 procent av löntagarna studerat självständigt, 55 procent med hjälp av webbmaterial och 26 procent med handledning.

Information för arbetslivsutveckling

Arbetslivsbarometern 2018 grundar sig på telefonintervjuer som gjordes under augusti och september. Enkäten besvarades av 1 650 löntagare. Uppgifterna kan anses allmänt tillförlitliga för arbetstagare i hela landet och i alla sektorer.

Arbetslivsbarometern beskriver hur arbetstagarna upplever vardagen i sitt arbete. De preliminära uppgifterna som nu publicerats fokuserar på löntagarnas allmänna åsikter om utvecklingen i arbetslivet och på arbetsmarknaden, innovationer på arbetsplatserna, arbetstidsarrangemang, kompetensutveckling och möjligheter att påverka. I slutrapporten som publiceras senare under år 2019 ingår också övriga frågor.

Mer på webben