Suomeksi
Nyhet

Artificiell intelligens förändrar arbetslivet på många plan

Teknologi som grundar sig på artificiell intelligens förändrar innehållet och rutinerna i arbetet steg för steg inom alla områden. Det bästa sättet att möta förändringarna är att utveckla sin kompetens genom hela arbetskarriären.

Tekoäly ja työelämä

Arbetsgruppen som utrett konsekvenserna av artificiell intelligens presenterar i sin rapport, som de lämnat till Arbets- och näringsministeriet, fyra olika perspektiv på arbete med artificiell intelligens och ger politiska rekommendationer för dem alla.

Enligt arbetsgruppen erbjuder artificiell intelligens möjligheter att förbättra produktiviteten och därmed levnadsstandarden. För att få ut något av den artificiella intelligensen måste samhället emellertid satsa på arbetskraftens kompetensutveckling, för den nya teknologin förändrar arbetsuppgifterna och kompetenskraven.

Kompetenskonton och sedlar ett nytt sätt att utveckla kompetensen

Enligt rapporten behöver cirka en miljon människors kompetens uppdateras för att motsvara kraven i arbete med artificiell intelligens. Arbetsgruppen presenterar lösningar i form av en reform av det livslånga lärandet, där arbetsföra personer får ett kompetenskonto eller kompetenssedlar för att uppdatera kompetensen genom att skaffa sig utbildning hos serviceproducenter.

Arbetstagarna, arbetsgivarna och samhället skulle på så sätt tillsammans bära ansvaret för uppdateringen av arbetskraftens kompetens. Detaljerna kring kompetenskontot eller sedlarna bör utarbetas i fortsatta beredningar.

Artificiell intelligens för en mer effektiv arbetsmarknad

Enligt arbetsgruppen behövs det åtgärder som underlättar arbetstagarnas rörlighet så att de kan byta arbetsplats eller uppgifter till något mer produktivt som bättre motsvarar deras kompetens. På så sätt öppnas också platser på ingångsnivå för nya arbetstagare. Artificiell intelligens erbjuder möjligheter också till detta.

Arbetskraftens rörlighet kunde stödjas till exempel med automatiska program för bevakning av lediga platser.  Artificiell intelligens kan jämföra de arbetssökandes egenskaper med lediga jobb. En arbetsförmedlingsrobot kunde leta upp jobb också för sådana som har jobb så att arbetskraften rör sig mot allt mer kvalificerade uppgifter som motsvarar arbetstagarens utvecklade kompetens, vilket skulle befria mindre krävande uppgifter för sådana som kommer ut i arbetslivet.

Rapporten har publicerats som en del av Finlands program för artificiell intelligens. Utöver styrgruppen har fem underarbetsgrupper utsetts, av vilka Arbetet och förändringar i samhället kommit med en rapport. Arbetsgruppen består av forskare inom ekonomi och arbetsliv, tjänstemän och arbetsmarknadsparternas sakkunniga. Niilo Hakonen, ledande sakkunnig i arbetslivsutveckling vid KT, har varit med i arbetsgruppen.

Mer på webben

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT