Suomeksi
Nyhet

Absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier

Utbildningsanordnarna, lärarna, studerandena och undervisningsförvaltningen har uttryckt sitt stöd och engagemang för att upptäcka, avslöja och få slut på alla former av sexuella trakasserier i de finländska skolorna och läroanstalterna.

Nollatoleranssi häirintään

Parterna har förbundit sig till absolut nolltolerans mot trakasserier och betonar att bekämpningen av dem kräver hela samhällets deltagande. När åtgärdsplaner görs upp bör också studerandena tas med i planeringen via elev- och studerandekårerna.

Alla som upptäcker trakasserier har en skyldighet att ta upp frågan, ingripa i situationen och uppmuntra de berörda att föra det oönskade beteendet på tal. Detta gäller i synnerhet chefer, lärare och andra vuxna. Det är på ledningens ansvar att tillsammans med lärarkåren skapa en trygg verksamhetskultur och inlärningsmiljö.

Mer på webben