Suomeksi
Nyhet

Kommunerna har balanserat sin ekonomi enligt målet

Kommunerna har genom egna åtgärder fått till stånd besparingar som balanserar deras ekonomi. Det framgår av en enkät som utförts av Kommunförbundet.

Talouden tasapaino

Kommunerna har till exempel effektiviserat servicenätet och användningen av lokaler. Också utnyttjandet av elektroniska lösningar har påverkat den kommunala ekonomin i en positiv riktning.

– Kommunerna håller på att bli den enda sektorn inom den offentliga förvaltningen som uppfyller regeringens balanseringsmål” säger Kommunförbundets chefekonomin Minna Punakallio.

I enkäten utreddes hur de viktigaste kommunalekonomiska anpassningsbesluten i regeringsprogrammet påverkar kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten. Enkäten besvarades av 142 kommuner och samkommuner samt 11 sjukvårdsdistrikt.

Verkningarna av konkurrenskraftsavtalet svåra att uppskatta

I enkäten tillfrågades kommunerna bland annat om spareffekterna av arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet. Enligt kommunerna är det ännu i det här skedet mycket svårt att uppskatta avtalets ekonomiska konsekvenser.

Enligt enkätresultatet kommer den förlängda årsarbetstiden att spara knappt 60 miljoner euro i kommunsektorn. Regeringen har uppskattat att arbetstidsförlängningen ska ge kommunerna besparingar på 190 miljoner euro och står därför i beråd att skära ner statsandelarna med motsvarande belopp.

Denna statsandelsnedskärning är den största enskilda regeringsåtgärd som påverkar den kommunala ekonomin år 2017 och 2018. Största delen av svarsgivarna uppskattar att arbetstidsförlängningen inte kommer att resultera i några besparingar.

KT Kommunarbetsgivarna har utgått ifrån att konkurrenskraftsavtalet ska vara kostnadsneutralt för kommunsektorn.

Mer på webben