Suomeksi
Cirkulär
9/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2010-2011)

Bifogat sänds för kännedom underteckningsprotokollet till UKTA 2010-2011, tillämpningsanvisningarna för avtalsändringarna och lönebilagan från och med 1.2.2010. 

Giltighetstid

Avtalet gäller 1.2.2010-31.12.2011.

Kostnadseffekt                  

Under 2010 ökar avtalet lönekostnaderna för undervisningspersonalen med i snitt 0,97 %. Kostnaderna varierar efter avtalsbilaga och i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen. Utöver detta höjs lönekostnaderna för undervisningspersonalen genom den lokala justeringspott och allmänna förhöjning som trädde i kraft år 2009 enligt det UKTA som gällde till 31.1.2010. Dessa lönehöjningar höjer lönekostnaderna med i snitt 1,87 % år 2010.

Avtalsböcker                    

Ett cirkulär om beställning av avtalsböckerna har skickats ut (7/2010).

Avtalsboken läggs också ut på webben (www.kommunarbetsgivarna.fi > Avtal > Lärare > UKTA 2010-2011).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Förhandlingschef                                     Vuokko Piekkala