På svenska
Yleiskirje
9/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2010-2011)

Oheisena lähetetään tiedoksi OVTES 2010-2011 allekirjoituspöytäkirja, sopimusmuutosten soveltamisohjeet ja palkkaliite 1.2.2010 lukien. 

Voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.2.2010-31.12.2011.

Kustannusvaikutus

Sopimus nostaa opetushenkilöstön palkkauskustannuksia vuoden 2010 aikana keskimäärin 0,97 %. Kustannukset vaihtelevat sopimusliitteittäin sekä eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta. Em. lisäksi 31.1.2010 asti voimassa olleen OVTES:n vuonna 2009 voimaan tulleet paikallinen järjestelyerä ja yleiskorotus nostavat opetushenkilöstön palkkauskustannuksia (ns. palkkaperintö) vuonna 2010 keskimäärin 1,87 %.

Sopimuskirjat

Painetun sopimuksen tilaamisesta on lähetetty yleiskirje 7/2010.

Sopimusmääräykset löytyvät painetun sopimuskirjan ilmestymiseen saakka netistä viikolla 10 (www.kuntatyonantajat.fi > Sopimukset > Opettajat > OVTES 2010-2011 pikapainos).

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala

Liitteet (pdf)

  1. Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen OVTES 2010-2011) allekirjoituspöytäkirja
  2. OVTES 2010-2011 sopimusmuutosten soveltamisohjeet
  3. Palkkaliite