Suomeksi
Cirkulär
7/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2005-2007

Som bilaga och för kännedom sänder vi tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för kommunalt och samkommunalt anställda läkare, tandläkare och veterinärer (Läkaravtalet 2005-2007) samt en promemoria om de ändringar som gjorts i avtalet. Läkaravtalet undertecknades av Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU den 10 januari 2005. Kommunala arbetsmarknaden och FOSU är överens om innehållet i promemorian.

Läkaravtalet är i kraft 16.2.2005-30.9.2007, liksom kommunsektorns övriga avtal. Avtalet följer det inkomstpolitiska avtalet som undertecknades 16.12.2004. Lönejusteringarna och de övriga avtalsändringarna genomförs till största delen 1.9.2005. Avtalsändringarna har markerats med streck i kanten.

Läkaravtalet och avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet höjer personalens löner med i snitt 7,8 % under avtalsperioden.

De avtalsenliga förhöjningarna och löneprogrammet höjer kostnaderna i snitt 2,8 % år 2005 och i snitt 0,1 % år 2006 jämfört med situationen i slutet av föregående år. Jämfört med föregående års genomsnitt ökar lönerna år 2005 med i snitt 3,2 % och år 2006 med i snitt 3,8 %.

Ett separat cirkulär om beställning av avtalsböckerna skickas senare.

Vi ber er vänligen tillställa ledande läkare och ledande tandläkare detta cirkulär för kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio

Förhandlingschef                                     Ulla-Riitta Parikka

Bilagor        

1. PM om avtalsändringarna
2. Läkaravtalet 2005-2007
3. Åtgärdskatalog för läkare vid hälsocentraler
4. Åtgärdskatalog för tandläkare vid hälsocentraler
5. Tillämpningsdirektiv till åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler
6. Åtgärdskatalog för sjukhustandläkare
7. Kommunal veterinärtaxa

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT