På svenska
Yleiskirje
7/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2005-2007

Oheisena lähetetään tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 10.1.2005 allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (Lääkärisopimus 2005-2007) sekä sopimuksen muutoksia koskeva muistio. Muistio on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Lääkärisopimus on voimassa 16.2.2005-30.9.2007 kuten muutkin kunta-alan sopimukset. Sopimus on 16.12.2004 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen mukainen. Palkantarkistukset ja muut sopimusmuutokset toteutetaan pääosin 1.9.2005. Sopimusmuutokset on merkitty reunaviivoin.

Lääkärisopimus ja kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä koskeva sopimus nostavat henkilöstön palkkoja sopimuskauden aikana keskimäärin 7,8 %.

Sopimuskorotukset ja palkkaohjelma nostavat kustannuksia vuonna 2005 keskimäärin 2,8 % ja vuonna 2006 keskimäärin 0,1 % edellisen vuoden lopun tilanteesta. Edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna palkat nousevat vuonna 2005 keskimäärin 3,2 % ja vuonna 2006 keskimäärin 3,8 %.

Painettujen sopimusten tilaamisesta on lähetetty yleiskirje 4/2005.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi johtaville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö                                   Heikki Saipio

Neuvottelupäällikkö                                   Ulla-Riitta Parikka

LIITTEET   
1. Muistio sopimusmuutoksista 
2. Lääkärisopimus 2005-2007 (pikapainos) 
3. Terveyskeskusten lääkärien toimenpideluettelo
4. Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo
5. Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet 
6. Sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelo
7. Kunnallinen eläinlääkäritaksa

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT