Suomeksi
Cirkulär
23/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillämpningsdirektiv om de ändrade avtalsbestämmelserna för familjedagvård i dagvårdarens hem och om vårdarrangemangen

Tillsammans med de organisationer som representerar familjedagvårdarna har Kommunala arbetsmarknadsverket utarbetat den bifogade promemorian om tillämpningen av det nya avtalssystemet (AKTA bilaga 12 A). Samtidigt reviderar parterna promemorian om ansökan och beviljande av vårdplats i den kommunala familjedagvården och om placering av barn i familjedagvård. Promemorian ersätter cirkulär 22/1998 inklusive bilagor. Parterna har nått enighet om promemorians innehåll.

Detta cirkulär inklusive de bifogade promemoriorna bör ges för kännedom till dem som ansvarar för kommunens familjedagvård.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

 
Förhandlingschef                                     Ulla-Riitta Parikka
 
Bilagor

  1. Anvisningar för tillämpning av bilaga 12 A
  2. Anvisningar om hur familjedagvård i dagvårdarens hem ska arranger