På svenska
Yleiskirje
23/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Soveltamisohjeita omassa kodissa tapahtuvan perhepäivähoidon sopimusmääräysmuutoksista ja perhepäivähoidon määräyksistä

Kunnallinen työmarkkinalaitos on yhdessä perhepäivähoitajia edustavien järjestöjen kanssa laatinut oheisen muistion uuden sopimusjärjestelmän soveltamisesta (KVTES liite 12 A). Samalla em. osapuolet uudistivat muistion kunnallisen perhepäivähoidon hoitopaikan hakemista ja myöntämistä sekä lapsen hoitoon sijoittamista ja hoitamista koskevista asioista. Viimeksi mainittu muistio korvaa yleiskirjeen 22/1998 liitteineen. Muistioiden sisällöstä on saavutettu yksimielisyys osapuolten välillä.

Tämä yleiskirje ja sen liitteenä olevat muistiot tulee saattaa kunnassa
perhepäivähoidosta vastaavien tietoon.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri


Neuvottelupäällikkö                                   Ulla-Riitta Parikka

 

LIITTEET
1. Liitteen 12 A soveltamisohjeet
2. Eräitä ohjeita perhepäivähoitajan kodissa tapahtuvan perhepäivähoidon järjestämiseen