Suomeksi
Blogginlägg
Mika Juutinen

Vårdpersonalen hör till flera olika fackorganisationer

Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen Kuntatalossa

Kommunsektorns förhandlingspartner utför ett värdefullt arbete i en gemensam statistikgrupp som gagnar alla parter. Ett viktigt inslag i arbetet är gemensamma statistikbotten och statistikutredningar (såsom fackorganisationernas representation i de olika avtalssektorerna). Mot bakgrunden av detta är det bra att granska det krav som tagits upp under den pågående förhandlingsomgången om ett eget avtal för den utbildade vårdpersonalen inom det nuvarande avtalsfältet.

Det nuvarande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) – som också omfattar vårdpersonalen – är uppdelat på flera bilagor. Bilaga 3 gäller vårdpersonal inom hälso- och sjukvården och bilaga 4 personal inom social-, hälso- och sjukvården m.m. Enligt Statistikcentralens material om löner inom kommunsektorn omfattades totalt omkring 166 000 löntagare av dessa bilagor år 2016.

Social- och hälsovårdsbranschens fackorganisationer Tehy och Super, som tillsammans med brandmännens SPAL utgör huvudavtalsorganisationen KoHo, kräver ett eget särskilt avtal för den utbildade vårdpersonalen. I praktiken skulle det i detta skede och med denna tidtabell innebära att nämnda bilagor tas bort från AKTA.

Personalen inom social-, hälso- och sjukvården hör i kommunsektorn inte bara till Tehy eller Super utan också till ett tiotal andra fackorganisationer. Dessa är bland annat JHL, Jyty, Talentia, Finlands Hälsovårdarförbund, Akavas sjukskötare och Taja rf, Finlands Farmaciförbund och Finlands Fysioterapeuter.

Den utbildade social-, hälso- och sjukvårdspersonalen är representerad i kommunsektorns alla tre huvudavtalsorganisationer (FOSU, KoHo och JAU). Om man börjar utarbeta ett särskilt avtal för den utbildade social-, hälso- och sjukvårdspersonalen borde alla dessa vara med. Med tanke på representativiteten kan det avtal för vårdpersonalen som krävs sålunda överhuvudtaget inte jämföras med läkarnas eller lärarnas avtal. De här yrkesgrupperna hör till ett enda fackförbund eller en enda förhandlingsorganisation.

Ett särskilt avtal för vårdpersonalen är därför omöjligt att bygga upp nu.

Mika Juutinen

Mika Juutinen är KT:s utredningschef. Den arbetsmarknadsutredning som görs vid hans enhet ansvarar för behövlig uppgiftsproduktion och forskning för de kommunala avtalsförhandlingarna och för KT:s intressebevakning samt för kostnadsberäkningarna för avtalsändringar.

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare