Suomeksi
Vanliga frågor
TIM-AKA

Hur ändras en timlön till månadslön?

När en timavlönad arbetstagare blir månadsavlönad är det oftast fråga om att anställningsvillkoren i arbetsavtalet ändras.

​Läs artikeln i Kuntatyönantaja 5/2011 om hur lönen bestäms i sådana fall och hur lönejämförelsen görs.