Suomeksi
Vanliga frågor
LÄKTA

Betalas överskjutande decimaler i antalet utbytesledighetsdagar som semesterpenning?

Om hela semesterpenningen byts ut mot ledighet, betalas ingen semesterpenning. För överskjutande decimaler betalas då alltså ingenting.  Om läkaren byter bara en del av sin semesterpenning mot ledighet, betalas den återstående delen i pengar, också decimaler.