Suomeksi
Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterersättningen för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus?

Också semesterersättningen beräknas på lönen enligt LÄKTA allmänna delen § 9 mom. 1. Den ordinarie lön som betalas under semester höjs med det procenttal man får när man beräknar hur många procent de kollektivavtalsenliga åtgärds- och besöksarvodena och arvodena för intyg och utlåtanden som betalats för ordinarie arbetstid under föregående kvalifikationsår utgör av den ordinarie lön som betalats för samma tid.

 

Semesterersättningen som betalas då anställningen upphör räknas ut utgående från de arvoden och den ordinarie lön som betalats under det kvalifikationsår då anställningen upphör. Så går man tillväga när anställningen börjar och slutar under samma kvalifikationsår.

 

Exempel

Anställningen för en hälsocentralläkare upphör 31.10.2017. För tiden 1.4–31.10.2017 är den ordinarie lönen 40 350 euro. Åtgärds- och besöksarvodena samt arvodena för utlåtanden och intyg för samma tid uppgår till 14 526 euro.

 

Förhöjningsprocent = 14 526 € x 100 % / 40 350 € = 36 %

 

Från det tidigare kvalifikationsåret finns det 8 semesterdagar som ska ersättas och från den innevarande 18, sammanlagt 26 dagar.

Den ordinarie månadslönen vid anställningens upphörande är 5 764,28 euro per månad.

 

Semesterersättning: ((5 764,28 € / 20,83) x 26) x 136% = 9 785,16 €