Suomeksi
Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas arbetserfarenhetstillägget för en praktiserande veterinär?

Arbetserfarenhetstillägget beräknas på lönen enligt § 4 mom. 1 i lönekapitlet, om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent

Bestämmelserna har garantilönekaraktär. Om veterinärens egen uppgiftsrelaterade lön är högre än grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent, beräknas arbetserfarenhetstillägget på veterinärens egen uppgiftsrelaterade lön. Se tillämpningsanvisningen för § 8.

Exempel på beräkning av arbetserfarenhetstillägg

Grundlönen för en heltidsanställd hygieniker är 4 378,52 euro, från vilket 15 procent avdras. I beräkningen används sålunda en grundlön på 3 721,75 euro som utgångspunkt. Ett arbetserfarenhetstillägg på 3 procent är då 111,65 euro och 8 procent 297,74 €.

Veterinär A har en uppgiftsrelaterad lön på 3 700 euro, vilket är mindre än garantilönen enligt § 4 mom. 1. Arbetserfarenhetstillägget beräknas därför på grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent.

Veterinär B har en uppgiftsrelaterad lön på 3 800 euro, vilket är mer än garantilönen enligt § 4 mom. 1. Arbetserfarenhetstillägget beräknas på veterinärens egen uppgiftsrelaterade lön, dvs. 3 800 euro.


Svaret har publicerats 20.3.2017 och uppdaterats 9.8.2021.