Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Kan en arbetsgivarrepresentant ställa upp som kandidat vid arbetarskyddsval? Hur definieras begreppet arbetsgivarrepresentant?

I enlighet med valanvisningen för kommunsektorn anses som arbetsgivarrepresentant till exempel kommundirektören, chefen för ett kommunalt verk eller en institution och den som utsetts till arbetarskyddschef. De kan inte ställa upp i eller rösta i arbetarskyddsval.