Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA
SH-avtalet

Anställda som deltar i strejken stör dem som arbetar. Hur ska man gå till väga?

Anställda som strejkar har inte rätt att störa eller utöva påtryckningar på dem som arbetar och inte heller hindra dem från att komma in på arbetsplatsen.

Det är straffbart att störa, och vid behov kan polisen tillkallas för att reda ut läget.