Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Måste alltid minst 10 dagar av semestern tas ut som en sammanhängande ledighet? Arbetstagaren skulle vilja dela upp semestern i flera delar, en vecka i taget. Arbetsgivaren skulle inte ha något emot det.

Av semestern ska alltid minst 10 semesterdagar tas ut som en sammanhängande ledighet oberoende av om arbetsgivaren bestämmer tidpunkten (§ 7) eller om arbetsgivaren och den anställde kommer överens om tidpunkten för semestern (§ 8).

Enda undantaget är en situation där den anställde under kvalifikationsåret har tjänat in mindre än 10 semesterdagar. Hela semestern beviljas då i en sammanhängande period.

AKTA kap. IV § 7 och 8