Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

En arbetstagare blir sjuk under sin semester. Finns det någon självrisktid för flyttning av semester?

Självrisktiden vid flyttning av semester återinfördes genom en ändring av 25 § i semesterlagen 1.4.2016. Förändringen gäller situationer där en arbetstagare blir sjuk under sin semester.

Lagändringen påverkar ändå inte kommunsektorn, eftersom de kommunala kollektivavtalen har avvikande bestämmelser om flyttning av semester på grund av sjukdom.

Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten börjar eller under den är arbetsoförmögen på grund av sjukdom, (förlossning eller olycksfall,) flyttas semesterdagarna eller de lediga dagarna från och med dagen för insjuknandet till en senare tidpunkt. Den anställde ska anhålla om flyttningen utan obefogat dröjsmål eller innan semestern börjar, om det är möjligt.

AKTA kap. IV § 11, SemesterL 25 §