Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Hur ska semesterersättning betalas om anställningen för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare med full arbetstid varar 25.5–3.7.2017? I maj och juli blir det sammanlagt 45,9 arbetstimmar. Anställningstiden under maj och juli är sammanlagt 10 kalenderdagar.

När semesterersättningen fastställs har den anställde bara en full kvalifikationsmånad (juni). Om anställningen under den första och sista månaden (maj och juli) hade omfattat sammanlagt 16 kalenderdagar skulle dessa tillsammans utgöra en full kvalifikationsmånad. Då skulle båda förutsättningarna ha uppfyllts, dvs. anställningen hade varat 16 kalenderdagar och i de hopslagna månaderna skulle det ha ingått sammanlagt minst 35 arbetstimmar eller minst 14 arbetsdagar.

Om personen har tagit ut en enda dag semester under anställningen, sammanslås inte den månad då anställningen börjar med den månad då anställningen slutar.

AKTA kap. IV § 16 mom. 2