Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

En arbetstagare eller tjänsteinnehavare omfattas av en strejk. Den anställda blir familjeledig efter det att strejken brutit ut. Betalas den anställda lön för familjeledighetstiden?

Familjeledigheten börjar i enlighet med det beviljade beslutet. Detta gäller också om den anställda deltar i en strejk innan familjeledigheten börjar.

Om familjeledigheten upphör under pågående strejk, anses den anställda vara familjeledig tills ledigheten tar slut. Efter det strejkar den anställda.

Lönen under familjeledigheten bestäms enligt AKTA kap. V § 7 och 8.