Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Vilka är de arbetsuppgifter som måste utföras för att det inte ska uppstå fara för liv och hälsa?

Arbetsgivaren beslutar om servicen och vårdbehovet med beaktande av lagstiftningen, medicinska principer och vårdpraxis under olika förhållanden.
 
För att garantera patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården ska man under en arbetskonflikt se till att vård ordnas åtminstone för de patienter

  • som behöver omedelbar eller brådskande (1–7 dygn) undersökning och behandling
  • vars hälsotillstånd utan omedelbar eller i brådskande ordning utförd undersökning och behandling skulle försämras väsentligt eller kunna förändras permanent
  • vars hälsotillstånd kräver fortgående undersökningar eller behandlingar vid en ändamålsenlig vårdenhet.
     
  • Se även andra vanliga frågor gällande förbud mot övertid och byte av arbetsskift >