Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Huvudförtroendemannen är förhindrad att sköta sitt förtroendemannauppdrag och ersättaren sköter dem. Till vem betalas förtroendemannaersättning?

Förtroendemannaersättning betalas också till huvudförtroendemannens ersättare, om ersättaren sköter uppdraget i minst två veckor utan avbrott. Ersättningen betalas från och med den tidpunkt då vikariatet börjar. Chefen ska meddelas om att ersättaren börjar sköta uppdraget. Förtroendemannaersättningen betalas till både den ordinarie huvudförtroendemannen och ersättaren som sköter uppdraget.

Ersättningen betalas dock inte till en huvudförtroendeman som har arbets- eller tjänstledighet utan lön.

AKTA kap. VII § 10 mom. 2