Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

En arbetstagare tar sig på morgonen med egen bil från hemmet direkt till ett arbetsställe som inte är hans huvudsakliga verksamhetsställe. Ska kilometerersättningen betalas?

En arbetsresa, dvs. resa från bostaden till en verksamhets-, arbets- eller mötesplats och tillbaka berättigar i allmänhet inte till ersättningar. Om en resa från bostaden till det första arbetsstället eller från det sista arbetsstället till bostaden föranleder större kostnader än resorna till det arbetsställe som gäller i första hand, ersätts skillnaden i enlighet med bestämmelserna om färdkostnader. I detta fall gäller det alltså att utreda om arbetsresan blir dyrare för arbetstagaren än resan från bostaden till det arbetsställe som gäller i första hand. I så fall ersätts skillnaden.

AKTA bilaga 16, § 2 mom.1–2