Vanliga frågor
AKTA

Hur ska man skydda anställda som hör till riskgrupperna för coronavirus?

Arbetsgivare ska beakta de normala arbetarskydds- och arbetssäkerhetsskyldigheterna och sina lojalitetsskyldigheter.

Vid behov överförs de anställda till distansarbete eller befrias helt från sina arbetsförpliktelser.

Om löntagaren enligt ett läkarintyg är arbetsoförmögen, betalas sjuklön enligt AKTA kap. V.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar om hur man bedömer riskerna för anställda som riskerar få de allvarligare formerna av covid-19.

Institutet för hälsa och välfärd har fastställt de grupper som är mer benägna att få en allvarlig coronavirusinfektion. I gruppen ingår utöver äldre personer också sådana som har en allvarlig grundsjukdom som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller organismens motståndskraft.

Mer på webben


Frågan har publicerats 18.3.2020 och svaret har uppdaterats 27.3.2020.