Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Vi har en ny arbetstagare som tidigare haft tre månaders praktik i kommunen. Ska praktiktiden beaktas när den anställningstid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg enligt AKTA beräknas?

Om praktiken utförts i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande ska den beaktas under samma förutsättningar som annan anställning i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

Som anställningstid godkänns alltid anställning hos den egna arbetsgivaren samt anställning hos en annan arbetsgivare i uppgifter som är av väsentlig nytta i det nuvarande arbetet.

Om praktiken inte utförts i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande beaktas den inte när arbetserfarenhetstillägget beräknas.

AKTA kap. II § 12