Suomeksi

UKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del B Bilaga 1 Grundskolan

  I Definitioner

  § 1 Indelning av den grundläggande utbildningen

  Denna bilaga tillämpas på utbildning som ges i grundskolan:

  1. Årskurs 1–6 och förskoleundervisning för elever som inte omfattas av förlängd läroplikt
  2. Årskurs 7–9 och påbyggnadsundervisning i klass 10
  3. Specialundervisning enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning

  Tillämpningsanvisning för punkt 1 och 2

  En blandad grupp består av elever i årskurs 1–6 och 7–9. Om över hälften av eleverna är elever från årskurs 1–6 tillämpas bestämmelserna för årskurs 1–6 på den blandade gruppen. Om minst hälften av eleverna i den blandade gruppen är elever från årskurs 7–9 tillämpas bestämmelserna för årskurs 7–9.