UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

IV Särskilda bestämmelser

§ 12 Ersättning för resekostnader

Om en timlärare som undervisar mindre än 16 timmar i veckan vid en och samma musikläroanstalt bor i en annan kommun än den där verksamhetsstället finns, kan arbetsgivaren enligt prövning betala kostnaderna för resorna.

§ 13 Hur tjänstledighet eller annat avbrott i tjänsteutövningen påverkar betalningen av övertimarvode

För avlönad tjänstledighet görs inga avdrag för en lärare på grund av övertimmar som inte hållits.

§ 14 Övergångsbestämmelse för lärare som 1.1.2006 övergått till lön angiven i euro

mom. 1

Om en lärartjänsteinnehavare 31.12.2005 hade en totalinkomst som var större än den nya totalinkomsten fr.o.m. 1.1.2006 för samma uppgift och beräknad på samma antal veckotimmar, har skillnaden blivit ett individuellt lönetillägg.

mom. 2

Det individuella lönetillägget slopas allteftersom det sker förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen i tjänsten eller om tjänsteinnehavaren övergår till en annan tjänst.


Tillämpningsanvisning

Också tidigare tillkomna individuella lönetillägg slopas på samma sätt. Som förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen räknas varken allmänna förhöjningar eller individuella tillägg.