Suomeksi
UKTA
Del B Bilaga 1 Grundskolan

II Tjänsteinnehavarnas löner

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (ämneslärare)

4 03 04 00 5

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

4 03 04 00 7

Annan än ovan nämnd lärarbehörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller specialundervisning

4 03 04 00 8

Högre högskoleexamen

4 03 04 00 9

Högskoleexamen

4 03 04 01 0

Annan än ovan nämnd

§ 3 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare som ger specialundervisning(specialklasslärare och speciallärare) 

4 03 04 01 2

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

4 03 04 01 4

Lägre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

4 03 04 01 3

Lärarbehörighet för specialundervisning

4 03 04 01 5

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 04 01 6

Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 04 01 7

Annan än ovan nämnd

§ 4 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för klasslärare (klassundervisning)

4 03 04 02 8

Klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i kommunens grundskola  

4 03 04 03 0

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 04 03 1

Lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 04 09 8

Högskoleexamen/barnträdgårdslärarexamen

4 03 04 03 3

Annan än ovan nämnd

§ 5 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för förskollärare

mom. 1

4 03 04 02 0

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

4 03 04 02 4

Lärare i specialförskoleklass med specialbarnträdgårdslärarbehörighet

4 03 04 02 1

Behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998

4 03 04 02 2

Annan än ovan nämnd

mom. 2 

Om en förskollärare i mom. 1 undervisar både i en separat förskoleklass och inom annan grundläggande utbildning, räknas en vägd grundlön ut utgående från förhållandet mellan förskoletimmarna och de övriga undervisningstimmarna.


Tillämpningsanvisning

I del A § 52 finns en formel för uträkning av vägd grundlön och anvisningar för avrundning.