Suomeksi
UKTA
Underteckningsprotokoll till tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal 2022–2025

Bilaga till underteckningsprotokoll: Lönerarbetsgruppen för del G, lönesättningsstruktur

UKTA del G

Undervisning och fostran inom småbarnspedagogik / lärare inom småbarnspedagogik (45000044)

Huvuduppgiften för dem som hör till denna lönepunkt är att sköta undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken samt att ha helhetsansvaret för planeringen, utvärderingen och utvecklingen av småbarnspedagogiken.

  • Högre högskoleexamen (ped.mag.) och behörighet som lärare inom småbarnspedagogik
    (Behörighetsvillkoren för daghemsföreståndare år 2030 är enligt 31 § behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga)
     
  • Behörighet som lärare inom småbarnspedagogik (26 § i lagen om småbarnspedagogik)
     
  • Annat än det som nämns ovan (när det med stöd av 33 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018 till befattningen för högst ett år i sänder har anställts en person som inte uppfyller behörighetsvillkoren för lärare i småbarnspedagogik enligt 26 §)