Suomeksi
TS
TS 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

Bilaga 6 Avbrutet treskiftsarbete

Enligt de utredningar som avtalsparterna inom TS gjort används avbrutet treskiftsarbete inte inom TS tillämpningsområde och därför har bestämmelserna inte längre tagits med i avtalsboken för TS-20. Bestämmelserna om avbrutet treskiftsarbete utgör ändå fortfarande en del av TS-20. Avtalstexten finns i bilaga 6 i TS-10 och kan tillämpas vid behov.