Suomeksi
Anvisning
TIM-AKA

Förhandlingsresultat om löneförhöjningarna år 2011

KT:s delegation och huvudavtalsorganisationernas beslutande organ godkände den 15 februari förhandlingsresultatet om årets löneuppgörelse inom kommunsektorn.

Representantskapet för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL godkände förhandlingsresultatet den 21 februari.

Avtalsuppgörelsen höjer lönerna 1.5.2011

I enlighet med förhandlingsresultatet höjs lönerna med

  1. en allmän förhöjning från och med 1.5.2011 som en procentuell höjning på 1,2 procent inom alla avtalsområden.
  2. en lokal justeringspott på 0,8 procent från 1.5.2011 som är lika stor för alla avtalsområden. Den allmänna förhöjningen räknas på lönerna 30.4.2011, det vill säga innan eventuella höjningar görs på basis av den lokala justeringspotten.
  3. en engångspott 1.5.2011 som varierar beroende på avtalsområde. Engångspotten är 100 euro för dem som omfattas av allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), avtalet för tekniska sektorn (TS) och arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA). För dem som omfattas av UKTA är engångspotten 140 euro och för dem som omfattas av läkaravtalet (LÄKTA) är den 250 euro.

Engångspotten betalas till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare vars anställningsförhållandet har inletts senast 1.2.2011 och vars anställningsförhållandet har varat oavbrutet till 1.5.2011. I deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid. Engångspotten betalas inte om den anställde inte betalas lön för maj 2011.

Olika kostnadseffekt för kommunerna

Den allmänna förhöjningen och den lokala justeringspotten höjer arbetskraftskostnaderna i år med 1,3 procent, det vill säga med ungefär 260 miljoner euro. Kostnadseffekten för engångspotten som betalas i samband med lönebetalningen i maj är olika beroende på personalstrukturen i kommunen eller samkommunen.