På svenska
Ohje
TTES

Neuvottelutulos vuoden 2011 palkantarkistuksista

KT:n valtuuskunta ja pääsopijajärjestöjen päättävät elimet ovat hyväksyneet 15. helmikuuta saavutetun neuvottelutuloksen kunta-alan palkkaratkaisusta vuodelle 2011. JHL:n edustajisto hyväksyi neuvottelutuloksen 21.2.

Sopimusratkaisu nostaa palkkoja 1.5.2011

Neuvottelutuloksen mukaan palkkoja tarkistetaan

  1. Yleiskorotuksella, joka maksetaan kaikilla sopimusaloilla 1.5. lukien samansuuruisena prosentuaalisena 1,2 prosentin korotuksena
  2. Kaikilla sopimusaloilla samansuuruisella 0,8 prosentin paikallisella järjestelyerällä 1.5. alkaen. Yleiskorotus lasketaan 30.4.2011 palkkatasoon eli ennen mahdollisen paikallisen järjestelyerän perusteella tulevia korotuksia.
  3. Kertaerällä 1.5., jonka suuruus vaihtelee sopimusaloittain. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), teknisten sopimukseen (TS) ja tuntipalkkaisten työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvilla se on100 euroa. OVTES:n piiriin kuuluvilla kertaerä on140 euroa ja lääkärisopimuksen (LS) piiriin kuuluvilla 250 euroa.

Kertaerä maksetaan viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on jatkunut keskeytymättä 1.5.2011 saakka. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta 2011.

Kustannusvaikutus vaihtelee kunnittain

Yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä nostavat työvoimakustannuksia tänä vuonna 1,3 % eli noin 260 miljoonaa euroa. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksettavan kertaerän kustannusvaikutus vaihtelee kunnittain ja kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta.
 

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi