Suomeksi
Anvisning
TS

Lönehöjningar i TS 2016

Lönehöjningar i TS vid två olika tidpunkter 2016

​De uppgiftsrelaterade lönerna och därmed jämförbara månadslöner höjs 1.2.2016 (februari) genom en allmän förhöjning.

De individuella tilläggen och separattilläggen höjs 1.12.2016 (december) med 0,47 procent.

De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna höjs 1.2.2016 (februari).

Minimilönen enligt TS-14 § 10 mom. 1 är 1 569,57 euro från 1.2.2016 (februari).
 

Läs mer i KT:s cirkulär 13/2015.