På svenska
Ohje
TS

TS:n palkankorotukset vuonna 2016

TS:n palkankorotukset vuonna 2016 toteutetaan kahtena eri ajankohtana. Tarkempia ohjeita on annettu KT:n yleiskirjeessä 13/2015.

​Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2016 (helmikuu) lukien yleiskorotuksella.

Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.12.2016 (joulukuu) lukien 0,47 prosentilla.

Palkkaryhmien tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat korottuvat 1.2.2016 (helmikuu) lukien.

TS-14 10 §:n 1 momentin mukainen vähimmäispalkka 1.2.2016 (helmikuu) alkaen on 1 569,57 euroa.