Suomeksi
Anvisning
AKTA

Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen

Lönesystemet i AKTA bygger på att den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt uppgifternas svårighetsgrad. Enligt AKTA granskas uppgifternas svårighetsgrad lönepunktsvis, om ingenting annat har avtalats lokalt.

Det betyder att en s.k. automatisk sänkning av en uppgiftsrelaterad lön, till exempel på grund av avsaknad av examen, inte följer avtalstolkningen om sänkningen inte utgår från en arbetsvärdering. Arbetsgivaren bestämmer nivån på den uppgiftsrelaterade lönen utgående från det aktuella arbetsvärderingssystemet.

Våren 2018 uppdagades det att en del arbetsgivarenheter handlar på ett sätt som avviker från avtalsbestämmelsen.

Om arbetsgivaren har sänkt den uppgiftsrelaterade lönen på grund av att den anställde är obehörig, ska den uppgiftsrelaterade lönen i första hand vara densamma om uppgifterna för en behörig och en obehörig inte uppvisar några verkliga skillnader och svårighetsgraden inte heller gör det.

Arbetsgivarenheterna ska rätta till eventuella felaktigt utbetalda uppgiftsrelaterade löner.

Den uppgiftsrelaterade lönen kan vara olika för olika anställda, om det finns verkliga skillnader i uppgifterna för behöriga och obehöriga och uppgifternas svårighetsgrad därför är olika.

Lönestrukturen ska presenteras vid nyanställning

När en ny person anställs är det bra att redogöra för lönestrukturen och uppgifterna.

Om det till en person som är formellt obehörig betalas mindre uppgiftsrelaterad lön än till en behörig person och om uppgifternas svårighetsgrad är olika, bör arbetsgivarens representant gå igenom grunderna till skillnaderna i den uppgiftsrelaterade lönen med förtroendemännen.

Preskription av lönefordran

Bestämmelser om preskription av lönefordran för en anställd i arbetsavtalsförhållande finns i 13 kap. 9 § i arbetsavtalslagen och för en anställd i tjänsteförhållande i 55 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Behörighet för undervisningspersonal

På behörighet för undervisningspersonal tillämpas bestämmelserna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA), som avviker från bestämmelserna i AKTA.

Mer på webben

Yleiset palvelussuhdeasiat

E-post:
kvtes@kt.fi