På svenska
Ohje
KVTES

Tehtävien vaativuus määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason

KVTES:n palkkausjärjestelmän perusajatuksena on, että tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden perusteella. KVTES:ssa tehtävän vaativuutta tarkastellaan palkkahinnoittelukohdittain, jos paikallisesti ei ole muuta sovittu.

Tämä tarkoittaa sitä, että ns. automaattinen tehtäväkohtaisen palkan alentamismenettely esimerkiksi puuttuvan tutkinnon perusteella ei ole sopimuksen tulkinnan mukainen, mikäli se ei perustu tehtävän vaativuuden arviointiin. Työnantaja määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmänsä perusteella.

Videolla neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas kertoo, miten puuttuva koulutus vaikuttaa palkkaan KVTES:n mukaan

Keväällä 2018 huomattiin, että joissakin työnantajayksiköissä toimitaan sopimusmääräyksestä poikkeavalla tavalla.

Mikäli työnantaja on alentanut tehtäväkohtaista palkkaa ns. epäpätevyyden perusteella, tehtäväkohtaisen palkan pitää olla lähtökohtaisesti sama, jos ns. pätevän ja ns. epäpätevän tehtävissä ei ole tosiasiallisesti eroja eikä tehtävän vaativuudessakaan ole eroja. Työnantajayksiköiden pitää korjata mahdollinen väärin maksettu tehtäväkohtainen palkka.

Tehtäväkohtainen palkka voi olla erisuuruinen, jos ns. pätevän ja ns. epäpätevän tehtävissä on tosiasiallisesti eroja ja sitä myöten myös tehtävän vaativuudessa on eroja.

Palkkarakennetta selostettava uusissa rekrytoinneissa

Uusissa rekrytoinneissa on hyvä selostaa palkkarakennetta ja tehtäviä rekrytoivalle.

Mikäli ns. epäpätevälle maksetaan pienempää tehtäväkohtaista palkkaa kuin ns. pätevälle ja mikäli tehtävän vaativuudet eroavat, työnantajan edustajan on syytä käydä lävitse perusteet tehtäväkohtaisen palkan eroihin luottamusmiesten kanssa.

Palkkasaatavan vanhentuminen

Työsuhteisten palkkasaatavan vanhentumisesta on säädökset työsopimuslaissa (13 luku, 9 §) ja virkasuhteisten viranhaltijalaissa (laki kunnallisesta viranhaltijasta 55 §).

Opetushenkilöstön kelpoisuudet

Opetushenkilöstön kelpoisuuksiin noudatetaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) määräyksiä, jotka poikkeavat KVTES:n määräyksistä.

Muualla verkossa


24.9.2018 luotua sivua on päivitetty 6.9.2018 lisäämällä sille video.

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi