Suomeksi
Anvisning
AKTA
UKTA
LÄKTA
TS
TIM-AKA

De allmänna förhöjningarna 1.4.2019

De allmänna förhöjningarna enligt de gällande kommunala kollektivavtalen träder i kraft 1.4.2019. Förhöjningarna gäller alla avtalsområden.

AKTA och avtalet för tekniska sektorn

Inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och avtalet för tekniska sektorn höjs tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner genom en allmän förhöjning på 1,0 procent. Också de individuella tilläggen och separattilläggen enligt avtalet för tekniska sektorn höjs med 1,0 procent.

Undervisningssektorn och läkarna

Inom undervisningssektorn höjs de uppgiftsrelaterade lönerna eller de därmed jämförbara månadslöner samt de individuella tilläggen med 0,99 procent. För läkarna höjs dessa lönedelar med 2,1 procent i bilaga 1 och 2 samt 1,0 procent i bilaga 3–5.

Timavlönade

För de timavlönade höjs grundtimlönerna beroende på lönegrupp med 10–16 cent per timme och ackordslönerna med 1,0 procent.

Närmare anvisningar om de allmänna förhöjningarna inom olika avtalsområden finns i KT:s cirkulär.

KT:s cirkulär